Δείτε από ΕΔΩ την προκήρυξη για τις παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς συνοδεία γονέων. Τα κύρια σημεία της συνοψίζονται παρακάτω.

Με σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν και του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται ότι, για το σχεδιασμό που ακολουθεί, λήφθηκε υπόψη η πορεία της επιδημιολογικής κρίσης και η λειτουργία της Κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον αυτό αποφασισθεί  από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορισθούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19. Για το λόγο αυτό γίνεται ένας καταρχήν σχεδιασμός λειτουργίας και για τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσία μας μετά την έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων, του αρμόδιου Υπουργείου. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Παιδική Κατασκήνωση με τη Συνοδεία Γονέων).

 Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, στο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ», θα φιλοξενηθούν οικογένειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε έξι (06) περιόδους, κατά τα χρονικά διαστήματα από 01-06-2021 έως 28-06-2021 και από 28-08-2021 έως 24-09-2021, ως ακολούθως: 

Α΄ Οκταήμερο:     Από 01-06-2021 έως 08-06-2021 - «ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Β΄ Οκταήμερο:      Από 11-06-2021 έως 18-06-2021«ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Γ΄ Οκταήμερο:      Από 21-06-2021 έως 28-06-2021 - «ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Δ΄ Οκταήμερο:      Από 28-08-2021 έως 04-09-2021 - «ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Ε΄ Οκταήμερο:      Από 07-09-2021 έως 14-09-2021 - «ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

ΣΤ΄ Οκταήμερο:   Από 17-09-2021 έως 24-09-2021 - «ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»  

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν:

α) Το εν ενεργεία αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

β) Το εν αποστρατεία αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

γ) Οι εν χηρεία στις περιπτώσεις αποβιώσαντος προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας με ανήλικα και ενήλικα έως 25 ετών άγαμα και άνεργα τέκνα εφόσον λογίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. 

Θα διατεθούν συνολικά εβδομήντα (70) περίπου δωμάτια, για τη φιλοξενία ισάριθμων οικογενειών. Για την παροχή του δωματίου με τον εξοπλισμό του και τη χρήση της εγκατάστασης, κάθε οικογένεια που θα επιλεγεί για φιλοξενία, θα καταβάλει στο Ίδρυμα συμβολικό ποσό, το οποίο θα ανέρχεται στα σαράντα (40€) ευρώ ανά περίοδο, ως εισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

→Το ανωτέρω ποσό θα κατατίθεται στον υπ΄ αριθ. GR 6301100400000004054094620 IBAN λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, που τηρεί το Ίδρυμα και τα συνολικά έσοδα που θα προκύψουν, θα εγγράφονται στον αντίστοιχο προβλεπόμενο Κ.Α.Ε. 3299 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά» (με αιτιολογία όνομα επώνυμο δικαιούχου & περίοδο). Ο αιτών θα πρέπει να αποστείλει στο Ίδρυμα την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζα, τουλάχιστον μία βδομάδα πριν την ημέρα προσέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείεται από το πρόγραμμα φιλοξενίας. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα, να ενημερώσει την Υπηρεσία μας για την επιλογή έτερου δικαιούχου. 

Στους φιλοξενούμενους θα παρασχεθεί ο εξοπλισμός του δωματίου, ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε οικογένεια. Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα λοιπά απαραίτητα για τη διαμονή τους είδη (κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες και λοιπά είδη ατομικής καθαριότητας). 

Επίσης, σε κάθε οικογένεια θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για τον καθαρισμό των δωματίων, τα οποία θα πρέπει να επιστρέφονται μετά το πέρας της φιλοξενίας. Τα δωμάτια θα παραδίδονται στους φιλοξενούμενους καθαρά και απολυμασμένα, η δε καθαριότητα αυτών θα γίνεται με μέριμνα των οικογενειών. Κατά την αποχώρησή τους τα δωμάτια και ο εξοπλισμός τους θα παραδίδονται στην κατάσταση που τα παρέλαβαν. Τυχόν ζημιές που θα παρατηρηθούν μετά τη λήξη της φιλοξενίας θα καταλογίζονται στους υπόχρεους. 

Στους φιλοξενούμενους θα δίνεται η δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της εγκατάστασης, με την προσφορά τριών (03) γευμάτων (πρωινού - μεσημεριανού  - δείπνου). Προς τούτο θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα μαγειρεία για την παρασκευή των γευμάτων, καθώς και το εστιατόριο, όπου θα προσφέρονται τα παρασκευαζόμενα είδη. 

→ Το εστιατόριο θα λειτουργήσει στα πρότυπα των Λεσχών του Σώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας. 

→ Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρασκευασμένων γευμάτων, το εστιατόριο και τα μαγειρεία θα στελεχωθούν με το κατάλληλο πιστοποιημένο προσωπικό (τεχνολόγους τροφίμων, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους κ.λπ.). 

→ Κατά την ημέρα άφιξης θα επιδίδεται στους φιλοξενούμενους ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής, για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής τους. Για την ορθολογική διαχείριση των τροφίμων και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλείψεων, οι επιθυμούντες να γευματίσουν στο εστιατόριο της εγκατάστασης, θα δηλώνουν με την άφιξή τους ή τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, στο ορισμένο για το σκοπό αυτό, άτομο, αριθμό μερίδων που επιθυμούν, ανά ημέρα. Το κόστος για τρία (03) πλήρη γεύματα ημερησίως θα ανέρχεται στα έξι (06) ευρώ ανά άτομο. Το ποσό αυτό θα διαφοροποιείται, ως εξής: 

α) για λήψη μόνο γεύματος, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο θα είναι τέσσερα ευρώ (4€), 

β) για λήψη μόνο δείπνου, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο ορίζεται στα τρία ευρώ (3€). 

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους: 

  • θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλες οι λοιπές υφιστάμενες υποδομές της εγκατάστασης, όπως το κυλικείο για την προσφορά ανάλογων ειδών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, beach volley), η παιδική χαρά, ο θερινός κινηματογράφος, το πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. 
  • θα παρέχονται σε 24ωρη βάση υπηρεσίες φρούρησης, καθαριότητας κοινόχρηστου και περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης εγκαταστάσεων κ.λπ. 

Επισημαίνεται ότι: 

  • Η ευθύνη για την επιτήρηση των παιδιών των φιλοξενούμενων οικογενειών, τόσο εντός του χώρου της κατασκήνωσης, όσο και στη θάλασσα, κατά τη λήψη θαλάσσιου μπάνιου, θα είναι αποκλειστικά των γονέων ή των κηδεμόνων τους. 
  • Η ιατρική κάλυψη των φιλοξενουμένων θα παρέχεται από τα παρακείμενα Κέντρα Υγείας, με μέριμνα των ιδίων. 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία στις Υπηρεσίες τους, οι δε εν αποστρατεία μέσω του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι 15/04/2021: 

α) Αίτηση συμμετοχής- φιλοξενίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-1), η οποία θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986). Ο δικαιούχος δύναται να καταχωρήσει έως δύο (02) περιόδους επιθυμίας προς φιλοξενία - εκ των οποίων μόνο η μία (01) χαρακτηριζόμενη ως «υψηλή ζήτησης», κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου της εισήγησης, για την ευχερέστερη κατανομή των ενδιαφερομένων σε περίπτωση συμφόρησης αιτημάτων σε ορισμένη περίοδο φιλοξενίας. Επίσης ότι παρέχει ρητώς τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των προσωπικών και τυχόν ειδικών (ευαίσθητων) δεδομένων, αποκλειστικά προς σκοπό εξυπηρέτησης φιλοξενίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας.  

β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

γ) Για τους υπαγόμενους στις ειδικές κατηγορίες, έγγραφο – πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει  σαφώς η ένταξή τους σε αυτές.      

Επιπλέον και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από τη Υπηρεσία μας, προς επίρρωση των δηλωθέντων στην Αίτηση στοιχείων (π.χ. αντίγραφο Ε1, κ.λπ.).

 Κατεβάστε από ΕΔΩ τα απαραίτητα υποδείγματα που θα χρειαστούν σε περίπτωση συμμετοχής.