Δείτε από ΕΔΩ την προκήρυξη για τις παιδικές κατασκηνώσεις με την συνοδεία γονέων. Τα κύρια σημεία της συνοψίζονται παρακάτω.

Με σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν και του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται ότι, για το σχεδιασμό που ακολουθεί, λήφθηκε υπόψη η πορεία της επιδημιολογικής κρίσης και η λειτουργία της Κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον αυτό αποφασισθεί  από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορισθούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19. Για το λόγο αυτό γίνεται ένας καταρχήν σχεδιασμός λειτουργίας και για τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσία μας μετά την έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων, του αρμόδιου Υπουργείου. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία & εν αποστρατεία, από όλη την Ελλάδα σε πέντε   (05) κατασκηνωτικές περιόδους, ως εξής:

  • Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη, έως 10-07-2021, ημέρα Σάββατο, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιάκαι των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2013 και 2014.
  • Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα, έως 22-07-2021, ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιάκαι των δύο φύλωνπου έχουν γεννηθεί τα έτη 2011 και 2012.
  • Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 24-07-2021, ημέρα Σάββατο, έως 03-08-2021, ημέρα Τρίτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιάκαι των δύο φύλωνπου έχουν γεννηθεί τα έτη 2009 και 2010.
  • Δ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 07-08-2021, ημέρα Σάββατο, έως 16-08-2021,ημέρα Δευτέρα, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιάκαι των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2007 έως και 2008.
  • Ε΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 18-08-2021, ημέρα Τετάρτη, έως 26-08-2021, ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2005 έως και 2006.
  • Επισημαίνεται ότι τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια) θα φιλοξενούνταισε χωριστά κτιριακά συγκροτήματα, κατά φύλο, με χωριστούς κοιτώνες και θα έχουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής. 

Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει: 

α) να υποβάλλουν σχετική αίτηση φιλοξενίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-1), η οποία θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), σε ξεχωριστή παράγραφο του Υποδείγματος συμπεριλαμβάνεται αδειοδότηση του γονέα να συμμετάσχει το παιδί σε τυχόν οργανωμένες δράσεις της Κατασκήνωσης εκτός αυτής (π.χ. επιμορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές κ.λπ.), καθώς και ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των προσωπικών και τυχόν ειδικών (ευαίσθητων) δεδομένων, αποκλειστικά προς σκοπό εξυπηρέτησης φιλοξενίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό του Ιδρύματος «Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας».

β) να συμπληρώσουν το Δελτίο Κατασκηνωτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2), το οποίο θα επέχει επίσης και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Το εν ενεργεία προσωπικό να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες που υπηρετεί, ενώ το εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και την 30-04-2021. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ-ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ) 

Για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή ικανού αριθμού στελεχών. Ως Στελέχη (Κοινοτάρχες - Ομαδάρχες) θα ορισθούν παιδιά προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά. Ως Ομαδάρχες κατά την Α΄ περίοδο θα ορισθούν μόνο κορίτσια, γεννηθέντα το 2005 και προγενέστερα, ανεξαρτήτως φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα, ενώ κατά τη Β΄ περίοδο θα ορισθούν αγόρια και κορίτσια, γεννηθέντα το 2005 και προγενέστερα, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα. Για τη Γ΄, Δ΄ και τη Ε΄ περίοδο, θα ορισθούν επίσης αγόρια και κορίτσια, γεννηθέντα το 2003 και προγενέστερα, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα. 
Οι Κοινοτάρχες σε όλες τις περιόδους θα είναι υποχρεωτικώς ηλικίας από 18 ετών και άνω, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας, ανά κοινότητα.

Η επιλογή των στελεχών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, με απόφαση της Διευθύντριας του Ιδρύματος, από την οποία θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων: 

α) Ο τίτλος σπουδών ή η φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ιδιαιτέρως σχετικά με την Παιδαγωγική (Εκπαιδευτικού - Γυμναστού - Κοινωνικού Λειτουργού - Βρεφονηπιοκόμου κ.λπ.). 

β) Η προηγούμενη εμπειρία ως στέλεχος στις Παιδικές Εξοχές, η συμπεριφορά και η επιτυχής εκτέλεση  των καθηκόντων του/της. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν ως Στελέχη στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, από το Ίδρυμα Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους ως Στελέχη στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία, στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι δε εν αποστρατεία, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και την 30-04-2021 τα εξής:

α) σχετική αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-4) και

β) πρόσφατο πιστοποιητικό καλής υγείας (διμήνου).
Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2003 ή προγενέστερα και επιθυμούν να ορισθούν ως Στελέχη, δύνανται να υποβάλουν οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους.

Τα επιλεγέντα Στελέχη θα πρέπει την προηγουμένη από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και μέχρι ώρα 12:00 να ευρίσκονται στις Παιδικές Εξοχές, προς τακτοποίηση, λήψη οδηγιών, εκπαίδευση και υποδοχή των κατασκηνωτών την επόμενη ημέρα. 
Επισημαίνεται ότι, τα Στελέχη θα αποχωρούν από την Κατασκήνωση την τελευταία κατασκηνωτική ημέρα της περιόδου και μετά την αποχώρηση και του τελευταίου κατασκηνωτή της ομάδας τους.

Κατεβάστε από ΕΔΩ τα απαραίτητα υποδείγματα που θα χρειαστούν σε περίπτωση συμμετοχής.