Αρ.Πρωτ 08:/2022                                                                                                                                                                       Αθήνα, 14/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Ένωσή μας πιστή στους σκοπούς του Σωματείου μας που αφορούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που εκπροσωπεί, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων μας, βρίσκεται καθημερινά κοντά στα μέλη της, έχοντας πλήρη γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύνολο των συναδέλφων, όπως αυτά διαπιστώνονται από προσωπική αντίληψη ή μεταφέρονται αυτούσια στη Διοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσής μας, πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες διαδοχικές συναντήσεις με τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο κο ΣΟΥΡΜΕΛΗ Κωνσταντίνο, με το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κο ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ Εμμανουήλ, παρουσία και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχου κ. ΔΑΒΑΛΟΥ Δημητρίου, τους οποίους ενημέρωσε δια ζώσης, αναλυτικά και εμπεριστατωμένα για τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό - μέλη μας και παράλληλα καταθέσαμε τις αιτιάσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας για άμεση βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της ποιότητας ζωής μας. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα συνεργασίας, συναίνεσης και αλληλοκατανόησης.
Στον Διευθυντή της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, ο οποίος υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη Δ/νση και γνωρίζει άριστα όλα τα ζητήματα, αρχικώς του ευχηθήκαμε από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο του και στη συνέχεια ακολούθησε εκτενής ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στις Υπηρεσίες της Δ/νσης, προς δε και για τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό στην καθημερινότητά του.
Ειδικότερα, επισημάνθηκαν λεπτομερώς:
• οι συνθήκες που επικρατούν στα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, αναλογικά με το εναπομείναν προσωπικό και τον όγκο εργασίας.
• ο αυξημένος όγκος των εργασιών που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι συνάδελφοί μας σε όλες τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης,
• η έλλειψη προσωπικού που καλείται να ανταπεξέλθει με πληρότητα και επαγγελματική αποτελεσματικότητα στο σύνολο των υπηρεσιακών υποχρεώσεων, πολλές φορές όμως σε βάρος των δικαιωμάτων του,
• τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων που υπηρετούν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου και Αμυγδαλέζας, όπως ακριβώς αυτά μας μεταφέρθηκαν από τους υπηρετούντες στις εν λόγω εγκαταστάσεις.
Θέσαμε, τέλος, αναλυτικά στον κύριο Ταξίαρχο το περιεχόμενο του υπομνήματος που υποβάλαμε, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στη Διεύθυνσή μας, στην πολιτική και φυσική Ηγεσία του Σώματος και το οποίο αφορά στα μείζονος σημασίας προβλήματα που ανακύπτουν από την έλλειψη νομοθετικών προβλέψεων (νομοθετικά κενά *δεν υφίσταται καν θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο για τις αεροπορικές μεταγωγές εξωτερικού, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία υπηρεσιακών ενεργειών) στις αστυνομικές αποστολές συνοδειών αλλοδαπών στις χώρες τους. Αναπτύχθηκαν εκτενώς και πολύ τεκμηριωμένα οι προβληματισμοί μας από τις, συνεπεία των ως άνω ελλείψεων/νομοθετικών κενών, αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί συνοδοί του Τμήματος Επιστροφών σε κοινές και μη αποστολές συνοδειών - επιστροφών αλλοδαπών υπηκόων στις χώρες τους και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επισημάνθηκε ότι: (α) η έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προσέτι δε όπως έχει από χρόνια θεσμοθετηθεί και αναπροσαρμοστεί και για τις εσωτερικές μεταγωγές τόσο με οχήματα, όσο και με θαλάσσια μέσα, (β) ο ανύπαρκτος διακανονισμός ενός συστήματος δίκαιης αποζημίωσης, (γ) η αναγκαιότητα υλικοτεχνικής θωράκισης του προσωπικού με σύγχρονο εξοπλισμό, (δ) η ασφάλεια και η υγιεινή των συνόδων, αλλά και των υπό απέλαση αλλοδαπών. ε) η συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών συνόδων. Τα προαναφερόμενα τέθηκαν ως πρωτεύοντα ζητήματα εκ μέρους μας και έγιναν απολύτως κατανοητά και αποδεκτά για τη συνέχιση των συζητήσεων και της προσπάθειας οριστικής επίλυσης στο άμεσο μέλλον.
Ο κύριος Ταξίαρχος, ο οποίος βέβαια είναι γνώστης των ζητημάτων, μας ευχαρίστησε για την ενημέρωση και ζήτησε να συνεχίσουμε την καθημερινή επαφή, τόνισε την τεραστία συμβολή του προσωπικού κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, επισήμανε ιδιαιτέρως το σθένος και το φιλότιμο του προσωπικού και εξέφρασε τον θαυμασμό του για το ζήλο και τον επαγγελματισμό του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Εκ μέρους μας δηλώσαμε ότι θα σταθούμε αρωγοί και σύμμαχοι σε κάθε προσπάθειά του για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
 
 
Στη συνάντηση με τους κ.κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τους ευχηθήκαμε καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, επισημάναμε ότι θα σταθούμε αρωγοί και σύμμαχοι στη δική τους προσπάθεια για καλύτερη και πληρέστερη αστυνόμευση και τους ενημερώσαμε λεπτομερώς για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό.
Ειδικότερα επισημάνθηκαν:
• Οι αυξημένες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Δ/νσής μας και ο τεράστιος όγκος εργασιών που καλούνται να φέρουν εις πέρας, από κοινού με το ανθρώπινο δυναμικό τους, το οποίο είναι αποδεκατισμένο σε σχέση με την οργανική δύναμη της Διεύθυνσης.
• Η ιδιαιτερότητα της τοποθέτησης των νέων συναδέλφων μας Συνοριακών Φυλάκων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν μόνο στα ΠΡΟΚΕΚΑ και ρίχτηκαν κατευθείαν στη μάχη με το εναπομείναν προσωπικό, προσέτι δε διατυπώσαμε τις ανησυχίες μας για το αβέβαιο μέλλον τους, αφού ο τρόπος πρόσληψής τους δεν εξασφαλίζει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
• Οι συνεχείς καθημερινές δράσεις στο κέντρο πόλεως για τον εντοπισμό αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι στερούνται εγγράφων, απαιτούν καθημερινά τη διάθεση ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσωπικού σε όλα τα επιχειρησιακά στάδια, είτε με τη
συμμετοχή του στις επιχειρήσεις από όλες τις υπηρεσίες της Δ/νσης , είτε με τον έλεγχο και τη διαχείριση σε δεύτερο χρόνο από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών, είτε, σε τρίτο χρόνο, με τη φύλαξη και διαχείριση των αλλοδαπών κρατουμένων από το λιγοστό προσωπικό των ΠΡΟΚΕΚΑ, αναλογικά με των αριθμό των κρατουμένων, αλλά και έπειτα με τη μεταγωγή των κρατουμένων και εν τέλει με την επιστροφή τους στις χώρες τους, τα οποία, συνδυαστικά με τη ραγδαία αύξηση του όγκου εργασιών της Διεύθυνσης, δημιουργούν συνθήκες εξάντλησης των συναδέλφων μας και δραματικής επιβάρυνσης της ποιότητας ζωή των ιδίων, αλλά και των οικογενειών τους.
• Οι καθημερινές διαθέσεις προσωπικού της Διεύθυνσής μας σε μέτρα τάξης, όπως επίσης και η καθημερινή διάθεση προσωπικού στη Δ/νση Μεταγωγών, αλλά και στην Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στο υπάρχον προσωπικό, ενώ αποδυναμώνεται αισθητά και η αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσής μας.
• Αναλύθηκαν, επίσης, εκτενώς όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής των συναδέλφων που υπηρετούν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου και Αμυγδαλέζας, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με τους κρατούμενους, ο αριθμός των οποίων καθημερινά αυξάνετε λόγω των καθημερινών επιχειρήσεων της Δ/νσης, οπότε και χρειάζεται πρόσθετη δύναμη για να τους διαχειριστεί.
Ο κύριος Γενικός άκουσε προσεκτικά τα ζητήματα που θέσαμε, τους προβληματισμούς, τις αιτιάσεις και τις προτάσεις μας και υποσχέθηκε, στο μετρό του δυνατού, σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους.
Και τούτο δεν ήταν γράμμα κενό και μια υπόσχεση που δίνεται εύκολα μετά από μια εθιμοτυπική επίσκεψη ή χάριν δημιουργίας επικοινωνιακών εντυπώσεων, καθόσον ο κος Γενικός μας εξέπληξε ευχάριστα με την άμεση παρέμβασή του, καθόσον υπό την καθοδήγησή του και τις σχετικές υπηρεσιακές εντολές του, έγιναν προσπάθειες να ενισχυθεί η Δ/νση μέσω των προτάσεων-λύσεων που είχαμε προτείνει και να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας , κυρίως όμως έγινε άμεσα αντιληπτό απ’ όλους μας ότι οι συναντήσεις μας μαζί του φέρνουν αποτελέσματα, οι επισημάνσεις μας λαμβάνονται υπόψη και κατά το μέρος που κρίνονται δίκαιες ικανοποιούνται από τη Διοίκηση.
Εκ μέρους μας οφείλουμε να απονείμουμε δημόσια τα εύσημα στη Διοίκηση και να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, πεπεισμένοι ότι η συνέχεια της συνεργασίας μας θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο