Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., οι προγραμματισμένες σύμφωνα με το καταστατικό μας, για τις αρχες Απριλίου 2020 εκλογές, για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης και αντιπροσώπων στη ΠΟΣΥΦΥ, αναβάλλονται.

 

  Η αναβολή  κατέστη επιβεβλημένη λόγω ανωτέρας βίας  και σύμφωνη με τις οδηγίες της Πολιτείας για τη μείωση εξάπλωσης του  covid-19 –κορονοιού (απαγόρευση συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους κλπ).

  Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, όπου θα μπορούν όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους από τον  covid-19 οπότε και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.-