Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι, με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης μας απέναντι στους συναδέλφους μας και λειτουργώντας κατά το δυνατόν συμπληρωματικά προς τα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του covid -19, προχωρήσαμε σε στοχευμένη παρέμβαση ενίσχυσης των μέτρων προστασίας των συναδέλφων μας στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής.

Συγκεκριμένα την 09-4-2020 προβήκαμε στη παράδοση 4λίτρων συσκευασιών με αντισηπτικό υγρό στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για να χρησιμοποιηθούν από τους υπηρετούντες σε αυτή αστυνομικούς ως μέτρο προφύλαξης απέναντι στον ιό που απειλεί τις ζωές όλων μας αλλά και για να λειτουργήσει ως φραγμός στην εξάπλωση της πανδημίας στη Χώρα μας. Από τη πλευρά του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ταξίαρχος κ. ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος,  κατά τη παραλαβή  μας ευχαρίστησε και μέσω ημών εξήρε τη στάση όλων των μελών μας για την έμπρακτη  συμπαράσταση και ομόθυμη συνεργασία μας στην αντιμετώπιση του κοινού εχθρού -του ιού covid -19.