Δημοσιεύουμε ανάρτηση του Θωμά Μπόζιαρη, Προέδρου της Ε.Α.Υ.Δ.Α.Ν.Α., για τα οχήματα του Σώματος, στα οποία έχει τοποθετηθεί πλέξι γκλας:

 

Η προμήθεια των εν λόγω οχημάτων έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια (ταμείο εσωτερικής ασφάλειας ) και κατανεμήθηκαν στα ΠΡΟ. ΚΕ. ΚΑ. Και συγκεκριμένα από 1 μεταγωγικό citroen picaso(κατάλληλο με διαχωριστικό ) από 1 μεταγωγικό IVECO 9 θέσεων κατάλληλα διαμορφωμένο και από 1 μεταγωγικό TEMSA λεωφορείο 28 θέσεων. (τύπου κλούβα μεταγωγών με '' κελιά'' ). Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής τα εν λόγω οχήματα κατανεμήθηκαν στα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Ταύρου (250-300 θέσεων ) και Αμυγδαλέζας (800-1000 θέσεων )και ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΜΕΤΆΓΩΓΕΣ , ακριβώς για το σκοπό τον οποίο έγινε η προμήθεια τους.
Επίσης να προσθέσω ότι η προμήθεια των εν λόγω οχημάτων έγινε με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ταμείο εσωτερικής ασφαλείας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καμία άλλη υπηρεσία(πλην των ΠΡΟΚΕΚΑ και των υπηρεσιών της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής) για 5 χρόνια.