Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για το έτος 2020 από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Έκδοση Εγκυκλίου για τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων χορήγησης, δικαιολογητικών και της διαδικασίας εκταμίευσης αυτών

 

Διαβάστε από ΕΔΩ τις λεπτομέρειες για την χορήγηση των δανείων