Ενημέρωση και οδηγίες  προς τα μέλη μας  για το έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού σχετικά με την << χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2012 για φορολογική χρήση, εξαιτίας αναδρομικής μείωσης αποδοχών αστυνομικού προσωπικού >>

 

Δείτε σχετικό έγγραφο της Ένωσης μας