Σας ενημερώνουμε  ότι με διαταγή του Α.Ε.Α. παρατείνετε η χορήγησή της βραχείας άδειας του έτους 2013 έως την 28-02-2014.

Παραθέτουμε απόσπασμα από την σχετική διαταγή:

 

 ‘’Παρακαλούμε ενημερώσατε προσωπικό υπηρεσιών σας, που δεν ικανοποιήθηκε αίτημα του για χορήγηση βραχείας άδειας τρέχοντος έτους, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ότι δύναται να λάβει τυχόν δικαιούμενες ήμερες βραχείας άδειας μέχρι την 28-02-2014, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί’’