Με τι μισθοδοσία του Ιουνίου θα δείτε την ένδειξη  ΑΥΞ ΠΡΟΝ από 13-03-2014.

 

Στην ένδειξη κρατήσεις ΤΠΑΣ/ΤΠΥΑΠ Θα παρατηρήσετε αύξηση στις κρατήσεις ( δεν είναι ίδια σε όλους ) και δίπλα ακριβώς αυξημένες αναδρομικές κρατήσεις .

Η αύξηση στις εισφορές και οι αναδρομικές κρατήσεις από 13-03-2014 αφορούν Τακτικές κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ, βάση υπουργικής απόφασης ( 8000/20/89-α' από 13-03-2014 ).

Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση ως εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα διαμορφώνεται για το ΤΠΑΣ( Ε.Χ ) σε ποσοστό  5,30% και για το ΤΠΥΑΠ ( Α.Π ) σε ποσοστό 5,00 και μετά από ένα έτος θα διαμορφωθεί σε 5,30.

 

Διαβάστε από εδώ την σχετική ανακοίνωση