1.    Κατ’ εφαρμογή του (α) Π.Δ. και (β) άρθρου του Ν.3686/2008, παρακαλούμε όπως, το δεύτερο 10ήμερο του μηνός Ιουνίου ε.ε., δεχθείτε αιτήσεις Υπαστυνόμων (Ν. 3686/2008) - Ανθ/μων - Αρχ/κων - Υπαρχ/κων και Αστ/κων Υπηρεσιών σας, που επιθυμούν να μετατεθούν, σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  •              Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν και οι αστυνομικοί, που προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες και συμπληρώνουν μέχρι την 15-09-2015 πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξης τους στο βαθμό.

2.     Στις αιτήσεις μεταθέσεων θα αναγράφονται από τους ενδιαφερόμενους, οι Υπηρεσίες που επιθυμούν να μετατεθούν, επιπέδου Δ/νσεως, ως ακολούθως:

                     α) Υπηρετεί :  Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης

                         Επιθυμεί:  1) Δ/νση Τροχαίας Αττικής

2) Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής

                     β) Υπηρετεί:  Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών

                         Επιθυμεί:  1) Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής

2) Δ/νση Αστυν. Βορ/κής Αττικής

                     γ) Υπηρετεί :  Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά

                         Επιθυμεί:  1) Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής (Τμήμα Συντ. & Επιχειρήσεων)

2) Δ/νση Ασφάλειας Αττικής

3.     Οι παραπάνω μεταθέσεις γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 Π.Δ. 100/2003 και αποφασίζονται το δεύτερο 15νθήμερο μηνός Ιουλίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις που κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου (Συμβουλίου) πρέπει να πληρωθούν.

4.     Επίσης, οι Αστυνομικοί της Δ/νσής μας που επιθυμούν να μετατεθούν, μόνο σε Υπηρεσίες δικαιοδοσίας μας (π.χ. από Υπηρεσίες Κεντρικού, σε Τμήματα Αλλοδαπών & Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και αντίστροφα), να υποβάλλουν αιτήσεις εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (δεύτερο δεκαήμερο Ιουνίου), εφόσον έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης.

5.     Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβουν γνώση ενυπογράφως, όλοι οι Αστυνομικοί των Υπηρεσιών σας, από το βαθμό του Αστυφύλακα έως και του Υπαστυνόμου (Ν. 3686/2008) και οι επιθυμούντες και έχοντες δικαίωμα, να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, εντός του δεύτερου 10ημέρου μηνός Ιουνίου ε.ε.

  • Οι απεσπασμένοι στις Υπηρεσίες σας Αστυνομικοί (προσκολλημένοι), να υποβάλλουν οπωσδήποτε αίτηση μετάθεσης, για τις Υπηρεσίες σας ή για τυχόν άλλη Υπηρεσία, που επιθυμούν να μετατεθούν, εφόσον έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης.

 

Δείτε από εδω την Διαταγή της ΓΑΔΑ

Δείτε από εδώ την διαταγή της Διέυθυνσης Αλλοδαπών Αττικής