Παραθέτουμε τη διαταγή του Αρχηγείου που αφορά στην πραγματοποίηση της άσκησης REX 2015 στο πλαίσιο του FRONTEX ως ακολούθως: