Έκδόθηκε διαταγή για έκτακτες μεταθέσεις για τα νησιά οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων έτους 2015.
Επιπλέον ζητούνται στοιχεία ενδιαφερομένων που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες του έτους 2015. Περισσότερα άμεσα στις Γραμματείες των Υπηρεσιών.
 
Δείτε σχετικές διευκρινήσεις εδώ :