Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6, του Ν. 4409/2016 ( Φ.Ε.Κ Α΄-136), ορίζεται ότι: « Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014, η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Κατόπιν των ανωτέρω, το Αστυνομικό Προσωπικό να μην εισέρχεται στο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του, για το έτος 2016, πριν την 01-10-2016, όπως ρητά ορίζεται ανωτέρω.

Για οτιδήποτε νεότερο  θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση.