Εκδόθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 75/2016) βάσει του οποίου γίνονται αλλαγές στο Π.Δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού προσωπικού), στο Π.Δ. 211/2005 (Κώδικας Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών) και στο Π.Δ. 27/1986 (Κώδικας Αδειών Αστυνομικών).

Διαβάστε από εδώ το νέο Προεδρικό Διάταγμα.