Παραθέτουμε τον πίνακα κατανομής της ενισχυτικής των Διευθύνσεων για ΔΑ Ορεστιάδας κ ΔΑ Αλεξανδρούπολης απο 14-8-2016 εως 13-10-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στις γραμματείες.