Στο πλαίσιο των σημαντικών συναντήσεων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. για τα υπαρκτά προβλήματα στον μεταναστευτικό τομέα, κλιμάκιό της συναντήθηκε με τον Προϊστάμενο του Κλάδου υποστράτηγο Γρηγοράκη Ε. και τον Δ/ντή Προστασίας Συνόρων Μάλλιο Δ. Παραθέτουμε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο:

Αριθμ. Πρωτ. 16/2016                                                                                                          Θεσσαλονίκη, 16/10/2016

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο     Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Συνάντηση κλιμακίου της ΠΟΣΥΦΥ με την ηγεσία του κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε την 14/10/2016 συνάντηση στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με την ηγεσία του κλάδου αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ειδικότερα με τον Προϊστάμενο του κλάδου υποστράτηγο Εμ. Γρηγοράκη και τον Διευθυντή της Προστασίας Συνόρων κ. Δημ.  Μάλλιο.

Η Ομοσπονδία έθεσε διεξοδικά σειρά προβλημάτων και προβληματισμών για την τρόπο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών τόσο στην νησιωτική χώρα όσο και στην ηπειρωτική. Ειδικότερα, γνωστοποιήσαμε στην ηγεσία του κλάδου τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη δύναμη που αποσπάται κάθε φορά για την διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στα νησιά. Οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται και οι ρίζες τους κατατέθηκαν στην ηγεσία με σκοπό την αντιμετώπιση τους.

Τονίσαμε για ακόμη μια φορά πως το πλαίσιο λειτουργίας των δομών εγκυμονεί κινδύνους για το προσωπικό που ασχολείται είτε με την φύλαξη των κέντρων είτε με την επιτήρηση αυτών. Επισημάναμε την ανάγκη ενίσχυσης των συνόρων με προσωπικό που θα ασχολείται με την συνοριακή φύλαξη είτε στα νησιά είτε στα ηπειρωτικά σύνορα.

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. κατέθεσε στην ηγεσία την θέση της σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής των αντρών και γυναικών του Σώματος που ασχολούνται με τη συνοριακή φύλαξη και τη δίωξη  της παράνομης μετανάστευσης, στην δύναμη της Ελληνικής συμμετοχής στο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Κοινός τόπος, η βελτίωση των συνθηκών διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Ως ΠΟΣΥΦΥ θα συνεχίσουμε την άμεση και συχνή επικοινωνία με τον κλάδο ώστε προβλήματα να λυθούν και δημιουργηθεί ένα ακόμη πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τον συνάδελφο.