Σας ενημερώνουμε ότι τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας για φορολογική χρήση του έτους 2016 είναι διαθέσιμα από το POL.