Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν σε υπηρεσίες εντος της ΓΑΔΑ να υποβάλλουν αιτήσεις το δεύτερο 10ημερο του μηνός Ιουνίου.

 

Παρατίθεται παρακάτω η σχετική διαταγή.