Καταθέσαμε σήμερα ως ΠΟΣΥΦΥ άλλη μια προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τους Νομικούς μας Συμβούλους Λάγο Γεώργιο και Μισαηλίδη Ιωαννη, αυτή τη φορά για τους συναδέλφους ανακριτικους βαθμοφόρους που έχουν ενταχθεί αδίκως και με περίσσεια προχειρότητα στην Γ' κατηγορία του νέου μισθολογίου. Επιμένουμε μέχρι δικαίωσης ότι έχουμε υποσχεθεί στους συναδέλφους μας. Οι αδικίες θα αποκατασταθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  
Συνεχίζουμε !