Στην Ένωσή μας το τελευταίο διάστημα έχουν περιέλθει ερωτήματα αστυνομικών –μελών μας αναφορικά με τη νομιμότητα της συμμετοχής των σε αποστολές συνοδείας αλλοδαπών ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (απελάσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.λ.π.)